JOBEXPO 2013 - 18. – 19. apríla

8. 4. 2013 17:16:02

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás už po tretí raz pripravuje najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce - Job Expo 2013. Tento krát aj v spojení s XV. Medzinárodnou burzou práce a XXI. ročníkom výstavy Mladý tvorca.

Na výstavnej ploche vyše 11 000 m2 ponúknu návštevníkom vyše 10.000 pracovných miest zamestnávatelia zo Slovenska aj zahraničia, spoločnosti ponúkajúce vzdelávanie, prípravu pre trh práce, kariérne poradenstvo, sprostredkovateľské agentúry, partneri siete EURES, ako aj európske inštitúcie, poskytujúce občanom poradenstvo a pomoc v širokom rozsahu od štúdia a prípravy na povolanie až po získanie zamestnania.

Celý článok nájdete na www.student24.sk