Nauč ma o prírode, a vyhraj!

18. 4. 2013 22:01:14

Si šikovný vysokoškolák, ktorý vie zužitkovať svoje originálne nápady? Možno práve Tvoje kreatívne riešenie vo forme hry, kvízu či animácie, zaujme a naučí najmenších žiakov všetko o prírode. Neváhaj, zapoj sa do súťaže ASFEU, a vyhraj nový tablet!

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dňa 15. apríla 2013 súťaž s názvom Nauč ma o prírode. Zapojiť sa do nej môžu všetci študenti tých vysokých škôl, ktoré prostredníctvom ASFEU realizujú alebo realizovali svoje europrojekty.


Tvojou úlohou je rozvinúť fantáziu a vytvoriť multimediálnu prezentáciu zameranú na oblasť výchovy vzťahu človeka k prírode a ekológii. Interaktívna edukatívna pomôcka je určená pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému príroda - ekológia. Téma musí byť spracovaná pre potreby vzdelávania žiakov I. stupňa ZŠ v rámci predmetu Prírodoveda. Zámerom je vytvoriť nápadité, hravé riešenie vzdelávania žiakov, ktoré ich zaujme a naučí základy o prírode a ekológii. Najlepší traja z Vás budú nielen ocenení, ale Vaše dielo bude sprístupnené aj pedagógom na vzdelávacie účely.

Táto súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu.

 

 Viac informácii o podmienkach súťaže nájdete na www.asfeu.sk. Súťažné práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti posielať do 30. júna 2013 na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk najneskôr 31. októbra 2013. Otázky k súťaži môžete posielať na sutaz@asfeu.sk.