Workshop cyklodopravy

24. 4. 2013 22:32:10

Ak vás zaujíma, ktoré cyklotrasy v Žiline mesto plánuje postaviť v najbližšej dobe, ktoré sú kritické úseky pre cyklistov ako aj ďalšie veci, ktoré vás trápia, prídite na workshop cykloodpravy, ktorý sa uskutoční 30. 4. 2013.

Ak vás zaujíma, ktoré cyklotrasy v Žiline mesto plánuje postaviť v najbližšej dobe, ktoré sú kritické úseky pre cyklistov ako aj ďalšie veci, ktoré vás trápia, prídite na workshop cykloodpravy, ktorý sa uskutoční

dňa 30. 4. 2013 o 15:00 hod. v zasadačke PP na Mestskom úrade v Žiline, kde sa budú riešiť nasledovné témy:

  • Ako ďalej s cyklotrasami v meste?
  • Aktivity Žilinského samosprávneho kraja na podporu cyklistov
  • Integrácia cyklistov na pozemných komunikáciách
  • Nové odstavné plochy a ich využitie
  • Zlé príklady riešenia cyklistických komunikácií v Žiline
  • Výstupy z automatických sčítačov cyklistov
  • Príprava podkladov pre Generel cyklistickej dopravy
  • Cyklobusy v Žiline
  • Pripomienky a diskusia k cyklistickej infraštruktúre

Príďte aj vy a povedzte svoju ideu, ktorá pomôže pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov v Žiline. Prosím o potvrdenie účasti do 29. 4. 2013 na e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk

Workshop cyklodopravy sa uskutoční v rámci projektu Central Meetbike, ktorý je
realizovaný prostredníctvom Operačného programu Stredná Európa, za finančnej
podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac info na www.mulica.sk