Firma Bayer vyhlásila fotosúťaž!!!

4. 9. 2013 20:54:47

Fotografická súťaž - Ekológia v objektíve tentokrát na tému: Veda, ktorá pomáha zlepšovať život

Témou tohtoročného, už deviateho ročníka fotografickej súťaže, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť záujem verejnosti o vedu, výskum a inovácie pre udržateľný rozvoj a ochranu prírody je „Veda, ktorá pomáha zlepšovať život“. Českí a slovenskí amatérski i profesionálni fotografi môžu prihlasovať svoje snímky v dvoch kategóriách, 11- 17 rokov a nad 18 rokov na webových stránkach www.ekologievobjektivu.cz
 
Súťaž je možné sledovať a hodnotiť jednotlivé príspevky, či už na stránke www.ekologievobjektivu.cz, tak aj na sociálnych sieťach, napr. www.facebook.com/ekoobjektiv. Uzávierka súťaže je 10. októbra 2013.  

Hlavný víťaz tohtoročnej súťaže bude známy na prelome októbra a novembra, kedy mu zástupca firmy Bayer predá cenu Grand Prix. Porota udelí taktiež prvé tri ceny v oboch vekových kategóriách a ocenenie v kategórii fotografické cykly. Celkovo organizátor súťaže medzi víťazov rozdelí ceny v hodnote 7797,3€.