Novinárska cena 2013

16. 1. 2014 12:25:24

Súťaž je otvorená všetkým typom médií - celoslovenským, regionálnym, elektronickým a printovým, ako aj internetovej žurnalistike. Príspevky je možné prihlasovať do 14 kategórií.

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlásila desiaty ročník súťaže Novinárska cena 2013.

Súťaž je otvorená všetkým typom médií - celoslovenským, regionálnym, elektronickým a printovým, ako aj internetovej žurnalistike. Príspevky je možné  prihlasovať do 14 kategórií. Občianska žurnalistika má priestor v rámci kategórie Najlepší článok uverejnený na blogu. Prvýkrát udelíme špeciálnu Cenu Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky.

Súťažné kategórie:

• Najlepšia reportáž v printových médiách

• Najlepšia reportáž v elektronických médiách

• Najlepší rozhovor v printových médiách

• Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách

• Najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových médiách

• Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách

• Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách

• Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách

• Najlepší komentár v printových médiách

• Najlepší článok uverejnený na blogu

• Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku

• Najlepšia reportážna fotografia

• Najlepšia fotografická aktualita

• Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra

 

V súťaži Novinárska cena 2013 budú akceptované príspevky publikované alebo odvysielané na území Slovenskej republiky v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. V kategórii Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra budú akceptované príspevky publikované na území Slovenskej a/alebo Českej republiky. Pre printové médiá je podmienkou aspoň mesačná periodicita, s výnimkou regionálnych médií, kde platí podmienka minimálne štvrťročnej periodicity. Príspevok môže súťažiť iba v jednej kategórii. V každej kategórii porotcovia udelia jednu cenu vo výške 830 €.

Uzávierka súťaže: 31. januára 2014

Rada súťaže udelí špeciálnu Cenu Otvorenej spoločnosti a Cenu Asociácie vydavateľov tlače (obe vo výške 1 660 €). O víťazovi Česko-slovenskej ceny rozhodne v online hlasovaní verejnosť (830 €).

V tomto roku prvýkrát udelíme špeciálnu CENU GOOGLE pre mladé talenty dátovej žurnalistiky. Študenti a mladí ľudia do 30 rokov môžu prihlasovať návrhy projektov, ako analyzovať verejné dáta a nájsť v nich nové súvislosti prínosné pre verejnosť. Cena nie je určená aktívnym profesionálnym novinárom a organizáciám. Víťaz získa 830 € a odbornú pomoc pri realizácii projektu a jeho uverejnení. Uzávierka prihlasovania na túto cenu je 31. marca 2014.

Prihlasovateľ musí zaslať riadne vyplnenú prihlášku spolu s príspevkom e-mailom na adresu novinarskacena@osf.sk, prostredníctvom online formulára, alebo na poštovú adresu: Nadácia otvorenej spoločnosti,  Novinárska cena, Baštová 5, 811 03 Bratislava. Všetky pokyny a prihláška sú k dispozícii na www.novinarskacena.sk.