Študentská kvapka krvi

19. 4. 2014 19:26:03

Všetkých dobrovoľných darcov krvi opäť spolu s pracovníčkami NTS veľmi radi privítame v priestoroch redakcie časopisu ŽUŽO a v ŠICku.

Všetky bližšie informácie o podmienkach darovanie život zachraňujúcej tekutiny nájdete na www.ntssr.sk.