Filmové znalosti

18. 2. 2015 19:46:43

Milí študenti, neštudenti ale najmä milovníci filmu. Študentská televízia í-Téčko pre vás tento semester už po druhý krát pripravila skvelú súťaž s lákavými cenami. Rozprávame tu o kvíze, ktorý preverí vaše znalosti v oblasti Filmu!!!

Milí študenti, neštudenti  ale najmä milovníci dobrých filmov. Študentská televízia í-Téčko pre vás tento semester už po druhý krát pripravila skvelú súťaž s lákavými cenami.

Rozprávame tu o kvíze, ktorý odhalí skrytých vyznávačov filmovej tvorby!!!

Myslíte si, že o filmoch viete dosť?  Tak neváhajte a príďte si zasúťažiť s nami!!! Ak aj o ňom neviete veľa, nevadí príďte a nielen že sa dozviete niečo nové, ale možno buďte mať to „hlúpe“ šťastie a odídete s hlavnou výhrou.

Jedine čo musíte urobiť je zohnať si ešte jedného parťáka do tímu, vymyslieť si kreatívne meno pre vaše zoskupenie a prísť v utorok aj s jedným perom, aspoň pár minút pred začiatkom kvízu do Gama klubu kde sa pri vstupe registrujete. Počet miest je obmedzený ,tak radšej príďte skôr aby sa VÁM nejaké to miesto ušlo.
 

Prihlásenie jednoduchšie už ani nemohlo byť : Stačí si nájsť parťaka

                                                                          Vymyslieť kreatívne meno

    Prísť v deň kvízu o pol hodinu skôr a registrovať tím pri vstupe

Filmové Znalosti sa budú odohrávať v štyroch kolách a to :  24.2.2015

                                                                                               3.3.2015

                                                                                               10.3.2015

                                                                                               17.03.2015

 

JE NÁM JASNÉ ŽE PRAVIDLÁ NIKTO NEČÍTA ALE TIETO SI RADŠEJ PREJDITE.

Pravidlá:

 1. Kvízu sa môžu zúčastniť:
 • Držitelia karty ISIC, ITIC
 • len tímy zložene z 2 členov.
 1. Kvíz sa uskutočni v 4 kolách.
 2. Tímy sa nemusia zúčastniť každého kola súťaže.
 3. Každé kolo sa skladá zo štyroch sérií otázok a možného bonusového kola.
 4. Každá séria otázok sa skladá z 4tich otázok.
 5. Každá zo sérií otázok je zameraná na inú časť znalostí o filme.
 6. Súťažiaci majú po dobu 1 minúty čas na zamyslenie a zapísanie odpovede.
 7. Bodovanie otázok je individuálne podľa náročnosti.
 8. Body sú pridelené každému tímu ktorý správne zodpovedá na otázku.
 9. Tím s najväčším počtom bodov na konci kola ma možnosť zúčastniť sa bonusového kola.
 10. V bonusovom kole môže tím získať body na viac alebo o určitý počet bodov prísť.
 11. Tím z najväčším počtom bodov na konci všetkých 4och kôl vyhráva hlavnú cenu.
 12. Body z bonusového kola sa pripisujú len do celkového skóre ktoré určí konečného víťaza teda, neberú sa do úvahy na konci jednotlivých kôl.
 13. Počet tímov ktoré sa kvízu zúčastnia bude určený možnosťami priestorov v ktorých sa kvíz bude odohrávať.
 14. Počas priebehu kvízu je zakázané  používať akékoľvek smartphony či tablety alebo iné zariadenia schopné pripojenia na internet.
 15. Ak tím poruší pravidlá bude diskvalifikovaný bez možnosti zúčastniť sa ďalšieho kola.

 

 

Dodatok:

 Každý súťažiaci registrovaním udeľuje usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v podmienkach súťaže (pre účel evidencie súťažiacich) a potvrdzuje že je oboznámení s pravidlami súťaže a taktiež s uverejnením svojho mena počas celej doby trvania súťaže.   Zároveň sa týmto Študentská televízia í-Téčko zaväzuje, že jeho osobné údaje nebudú zneužité a budú evidované len po dobu trvania semestra a to do 31.7.2015