Allegretto 2015

8. 4. 2015 03:13:56

Prehliadka víťazov prestížnych svetových súťaží pod záštitou ministra kultúry SR.

Allegretto Žilina  –  stredoeurópsky festival koncertného umenia je medzinárodný festival klasickej hudby  –  sa koná každoročne v apríli v kultúrnom a priemyselnom centre severného Slovenska, v Žiline. Je prehliadkou najvýraznejších talentov z oblasti klasického interpretačného umenia, reprezentujúcich rôzne krajiny Európy vrátane Slovenska. Špičkoví mladí umelci – víťazi či laureáti renomovaných medzinárodných interpretačných súťaží – inštrumentalisti, vokálni umelci, dirigenti i malé komorné súbory účinkujú v polo recitáloch alebo so sprievodom popredných orchestrov zo Slovenska a z okolitých krajín.

Allegretto Žilina je v svojej podstate kombináciou klasického festivalu a súťaže. Výber mladých umelcov, ktorí sa na ňom prezentujú, sa riadi podmienkami danými v Štatúte festivalu. Výkony umelcov posudzuje medzinárodná porota zostavená predovšetkým z muzikológov a hudobných kritikov prevažne z krajín strednej Európy. Najvýraznejší umelecký výkon festivalu porota ohodnotí udelením Ceny hudobnej kritiky. Držiteľ tejto ceny získava ponuku účinkovať na ďalšom ročníku festivalu.

Festival trvajúci jeden týždeň pozostáva zo šiestich večerných koncertov, z ktorých minimálne tri sú orchestrálne. Súčasťou festivalu je aj popoludňajší koncert laureátov Súťaží študentov slovenských konzervatórií a prípadne iných sprievodných podujatí. Okrem prezentácie vrcholného umenia je festival miestom stretnutí hudobných pedagógov, muzikológov, hudobných kritikov, reprezentantov agentúr, kultúrnych inštitúcií, zahraničných hostí a pod.

Hlavným organizátorom festivalu je Hudobné centrum, ktoré realizuje festival z poverenia a s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho hlavným partnerom je domáci Štátny komorný orchester Žilina, na pôde ktorého sa festival odohráva. K propagácii festivalu prispieva podstatnou mierou aj Slovenský rozhlas, ktorý o. i. každoročne realizuje nahrávky z vybratých vystúpení mladých koncertných umelcov. Festivalový výbor, ktorého členmi sú zástupcovia organizátorov a popredných slovenských umelcov, zodpovedá za dramaturgiu koncertov.

Viac informácií a program nájdete na: http://www.hc.sk/allegretto/