Rok 1945 na balustráde

8. 4. 2015 03:23:11

V posledný aprílový deň si Žilinčania pripomenú 70. výročie oslobodenia mesta Žilina spod nacistického útlaku. Na žilinskej balustráde pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (Farský kostol) bude celý mesiac osadený číselný údaj 1945.

Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Žilina a ukončenia druhej svetovej vojny odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline vymenil číselný nápis, ktorý Žilinčanom a všetkým návštevníkom mesta pripomenie tento významný rok 1945.

Priebeh oslobodenia Žiliny – text pripravil Dušan Halaj, CSc.

Pod silným tlakom oslobodzovacích vojsk začali 29. apríla podvečer nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom k Hričovu. Hrozilo im totiž odrezanie ústupových ciest na Moravu a obkľúčenie. Bezprostredne predtým vojaci Červenej armády pri postupe po pravom brehu Váhu oslobodili obce Nedezda, Kotrčiná Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížili sa k Budatínu – predmestiu Žiliny. Keď v noci z 29. na 30. apríla prieskumné jednotky osloboditeľov zistili, že hlavné sily nepriateľov ustúpili a v obranných postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky, prešli do útoku prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa. Stalo sa tak 30. apríla 1945 o 7. hodine ráno. Prvé jednotky Červenej armády prišli do Žiliny od Budatína, no vedľajší železničný most sa im už vyhodiť do vzduchu nepodarilo. Zabránili im v tom ženisti z jednotky Slovenskej armády, ktorá bola v meste dislokovaná na opevňovacie práce. Poručík Karol Rihák, čatár Vladimír Čúz a Vojtech Varga napriek nemeckým strážam prenikli na most, prerezali vedenie k pripraveným náložiam a tým most zachránili.

V posledných aprílových dňoch roku 1945 postupovali k Žiline aj jednotky 1. československého armádneho zboru. Po prelomení obrany nepriateľa na hrebeňoch Malej Fatry a dobytí Strečna obsadila 3. brigáda obec Mojšová Lúčka. Velenie zboru sústredilo sily na postup v smere Rosina – Turie – Lietavská Lúčka s cieľom dostať sa do Žiliny od juhu, 3. brigáda zaujala východiskové postavenie medzi Mojšovou Lúčkou a Trnovým, 4. brigáda v priestore Stráňav a 1. brigáda dosiahla 29. apríla obce Višňové a Turie. Vojaci 3. brigády plk. Jaroslava Selnera prešli 30. apríla 1945 do útoku. Šiesty prápor spolu s prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9.30 hod. mesto obsadil.

Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ. V nasledujúcich dvoch dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti okresu Žilina a mestu Bytča. Víťazne tým dovŕšili boj proti okupantom, práve v tomto priestore začínali boj povstalci v posledných augustových dňoch roku 1944.