Cena pre mladé talenty dátovej žurnalistiky

13. 4. 2015 17:00:39

Máte nápad, ako spracovať dáta? Vidíte v nich súvislosti, ktoré sú prínosné pre nás všetkých? Prihláste sa!

1. Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci so spoločnosťou Google vyhlasujú špeciálnu cenu určenú študentom a mladým ľuďom do 30 rokov. Prihláste sa so zaujímavým nápadom, ako využiť a analyzovať verejné dáta a nájsť v nich súvislosti, ktoré unikajú každodennému spravodajstvu a sú dôležité a prínosné pre verejnosť.

2. Kto a ako sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu jednotlivec aj tím s projektovým zámerom (alebo s už rozpracovaným projektom, ktorý ešte nie je hotový). Cena nie je určená pre aktívnych profesionálnych novinárov a organizácie. Prihlášku nájdete na www.novinarskacena.sk.

3.Kedy je uzávierka?

7. 4. 2015

4.Čo získa víťaz?

Odmenu vo výške 830 € a pomoc profesionálnych novinárov pri dokončení a zverejnení projektu. Mená víťaza a nominovaných budú vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní Novinárskych cien v v máji 2015.

5. Ako prebieha hodnotenie?

Porota vyberie spomedzi príspevkov tri nominácie – najlepšie projektové zámery. Následne určí jedného víťaza.