Jarné čistenie Lesoparku Chrasť

13. 4. 2015 17:10:05

Pozývame všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie a čistota na priestranstvách verejnej zelene v našom meste.

Mesto žilina si Vás dovoľuje si pozvať na jarné čistenie Lesoparku Chrasť, ktoré sa uskutoční už budúcu sobotu 18. apríla 2015. Začíname pred bistrom pri detskom ihrisku o 9.00 hod.