Stavanie žilinského mája

15. 4. 2015 16:52:36

Pozvánka na tradičné stavanie žilinského mája.

Mesto Žilina si Vás dovoľuje pozvať na Stavanie žilinského mája, ktorý postavíme za sprievodu tradičnej ľudovej hudby a spevu v posledný aprílový deň – vo štvrtok 30. apríla 2015 o 17.00 hod. na Námestí Andreja Hlinku v Žiline.