Škoda Auto - letná škola

8. 5. 2015 22:20:38

ŠKODA AUTO vysoká škola usporadúva letnú školu (Mladá Boleslav - ČR).

Partnermi je ďalších päť európskych univerzít. Jednou z nich je aj Žilinská univerzita v Žiline. Podrobnosti o letnej škole nájdete v priloženom súbore (PDF). Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vyplniť a podpísať prihlášku (priložený word súbor). Tento podpísaný dokument je následne potrebné odovzdať na oddelení pre medzinárodné vzťahy a marketing (rektorát UNIZA, 3 poschodie, č. d. 317) Mgr. Lenke Kuzmovej. Najneskôr do 29.5.2015.

Ďalšie informácie (EN)

Prihlasovací formulár