The best student project 2015

19. 5. 2015 12:40:08

Portál Produktívne.sk a Slovenská spoločnosť pre kvalitu organizujú 2. ročník súťaže: The best student project 2015.

Študenti môžu získať zaujímavé ceny, kontakty na zamestnávateľov, prípadne nájsť záujmovú pracovnú príležitosť.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti slovenských a českých univerzít, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2014/2015 a téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo manažérstva kvality.

Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti, ktorí vypracovali bakalársku prácu na takej úrovni, že ju bude možné z hľadiska prínosov, štruktúry a obsahu porovnať s diplomovou prácou. Dôležité je, že práca musí mať reálny a praktický prínos!

Dôležité dátumy:
Do súťaže je možné sa zapojiť vyplnením formulára do 1.6.2015.
Rozhodnutie o prvých 10 finalistoch bude oznámené najneskôr do 15.6.2015.
Prezentácia TOP 10 projektov bude 30.6.2015.

Ďalšie informácie:
https://www.linkedin.com/grp/post/8293971-6005750938386604036
http://www.produktivne.sk/sutaz/