Výskumná Stanica

20. 5. 2015 13:08:57

Takmer všetci sme počuli o objave Higgsovho bozónu v roku 2012, ale málokto tuší, ako to vlastne v tajomnom svete elementárnych častíc funguje a ako sa o tom dozvedáme. Preto prídu na Stanicu Ivan Melo a Mikuláš Gintner z Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.

Prednáška sa uskutoční v piatok 22. mája 2015 o 19:00 na Stanici Žilina - Záriečie.

Okrem iného nám predstavia, čím sa zaoberajú vedci v medzinárodnom centre časticovej fyziky CERN vo Švajčiarsku a čo je nové na urýchľovači LHC. Jedinečná možnosť položiť otázky, na ktoré ste sa vždy chceli opýtať, ale nebolo koho.

Nový pravidelný cyklus vedeckých prednášok, prezentácií a diskusií organizujeme v spolupráci a s podporou Žilinskej univerzity.

RNDr. Mikuláš Gintner, PhD. 
Vyštudoval teoretickú fyziku elementárnych častíc na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Titul Ph.D. získal na Carleton University v Ottawe, v Kanade pôsobil spolu osem rokov. Venuje sa teórii elementárnych častíc, konkrétne problematike efektívneho opisu silnointerakčných rozšírení Štandardného modelu. V rámci toho spolupracuje s CERNom.

Doc. Dr. Ivan Melo, PhD.
Ivan Melo vyštudoval nukleárnu fyziku na UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvoval v  Carleton University v Ottawe, kde v roku 1996  získal doktorát z teoretickej fyziky. Od svojho návratu z Kanady  pôsobí na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Ivan Melo zastupuje Slovensko vo výbore pre popularizáciu fyziky IPPOG, ktorý pôsobí pri CERNe v Ženeve. Poslaním IPPOG je prebudiť záujem mladých ľudí o elementárnu fyziku. Súčasťou aktivít Ivana Mela s cieľom priblížiť zložitú a rešpekt vyvolávajúcu „vysokú“ fyziku bežnému človeku bolo aj vytvorenie web stránky www.svetcastic.sk. Ivan Melo je zároveň národným koordinátorom medzinárodného projektu Masterclasses, prostredníctvo ktorého majú stredoškoláci možnosť „stať sa“ na jeden deň špičkovými časticovými fyzikmi. 

www.svetcastic.sk
http://www.physicsmasterclasses.org/
http://ippog.web.cern.ch/

Vstupné dobrovoľné.