Nový workout park v Žiline

26. 6. 2015 17:42:39

K workout parku na Bôriku pribudla ďalšia vonkajšia posilňovňa. Nový workout park na sídlisku Solinky dnes primátor mesta Žilina Igor Choma spolu s Marekom Frťalom z OZ Workout Team Žilina odovzdal do užívania žilinským „workouťákom“.

Mesto Žilina aj týmto spôsobom podporuje aktívnu mládež, ktorá chce plnohodnotne tráviť svoj voľný čas a zacvičiť si na čerstvom vzduchu.

Celkové náklady na vybudovanie druhého workout parku v Žiline boli 2 200 eur, na ktorých sa mesto Žilina podieľalo sumou 1 200 eur, a to z grantu „Cesta mládeže k zdravému životnému štýlu“. Z fondov Európskej únie bolo na vybudovanie predmetného parku vyčlenených 800 eur a 200 eur na revitalizáciu asfaltového ihriska, ktoré je v blízkosti parku poskytol sponzor.

„Opäť oceňujem iniciatívu a kreativitu žilinskej mládeže, ktorá prišla s návrhom vybudovať druhý workout park v našom meste. Mesto aj teraz podporilo tento dobrý projekt, pretože bude slúžiť pre zdravú aktivitu našej mládeže. Pevne verím, že v budúcnosti sa po ďalších rokovaniach medzi mestom, Žilinským mládežníckym parlamentom a cvičenia chtivými nadšencami v Žiline vybudujú ďalšie workout parky,“ uviedol primátor mesta Žilina Igor Choma, ktorý bol aj prijatý do Workout Teamu Žilina. Na znak členstva mu „workouťáci“ venovali tričko s logom tímu.

Druhý žilinský workout park tvorí komplex statických cvičebných komponentov, ktoré budú slúžiť všetkým záujemcom o športové aktivity a umožnia im zacvičiť v parku na čerstvom vzduchu. Tento typ cvičenia je v súčasnosti obľúbený a podobné parky sa stávajú súčasťou mnohých miest na Slovensku. Cvičenie pod šírym nebom je zadarmo a je dostupné pre každého.

Prosíme verejnosť, ak by bola svedkom devastovania akéhokoľvek verejného majetku, v tomto príde workout parkov, aby neodkladne kontaktovali Mestskú políciu Žilina na známom telefónom čísle 159.