Platba za internát

12. 8. 2015 00:45:37

Platby za internáty VD aj Hliny je potrebné uhradiť najneskôr 24. augusta!!! Taktiež nezabudnite uhradiť poplatok na prolongovanie ISIC/noISIC karty najneskôr tri pracovné dni pred prolongáciou.

Pomaly sa blíži koniec augusta a s ním aj termín úhrady platieb za internát. Platba musí byť pripísaná na účet najneskôr 31. augusta 2015. Vzhľadom na zdĺhavý proces bankového prevodu, je najrozumnejšie uhradiť platbu bezhotovostne (nie poštovou poukážkou!) najneskôr v pondelok 24. augusta 2015!

Suma sa líši vzhľadom na internát, blok kde máte pridelené ubytovanie a dátum ubytovania.

 

Internát VD
Ubytovať sa je možné v termínoch:

 • 16. - 18. 9. 2015 od 7:00 do 14:00 (v piatok do 13:00)
 • 21. - 25. 9. 2015 od 7:00 do 14:00

Platobné údaje:

 • Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180
 • Číslo účtu: 7000282855/8180 (IBAN: SK45 8180 0000 0070 0028 2855)
 • Variabilný symbol: 01593
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: rodné číslo študenta (10 čísiel  znak / lomítko sa medzi číslami nepíše)

 

Bloky A-D (trojposteľová izba)

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 110 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 25. 9. - 96 (jedna dekáda september+október+november)

Bloky A-D (dvojposteľová izba)

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 118 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 25. 9. - 103 (jedna dekáda september+október+november)

Bloky E,F

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 136 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 25. 9. - 119 (jedna dekáda september+október+november)

Blok G - Študenti s prideleným ubytovaním na bloku G budú o dátume ubytovania informovaní na stránke www.iklub.sk. Ceny za ubytovanie sa menia podľa nového cenníka č. 174 (51€/mesiac, 17€/dekáda - rovnako ako bloky E-F). Viac info v načom článku.

Blok H

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 124 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 25. 9. - 108 (jedna dekáda september+október+november)

 

Internát Hliny
Ubytovať sa je možné v termínoch:

 • 16. - 18. 09. 2015 od 7:00 do 14:00
 • 20. 09. 2015 od 13:00 do 19:00
 • 21. - 30. 9. 2015 od 7:00 do 14:00

Platobné údaje:

 • Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180
 • Číslo účtu: 7000282847/8180 (IBAN: SK67 8180 0000 0070 0028 2847)
 • Variabilý symbol: 150 001
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: rodné číslo študenta (10 čísiel  znak / lomítko sa medzi číslami nepíše)

 

Blok X

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 122 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 30. 9. - 107 (jedna dekáda september+október+november)

Bloky II-IX (bežné izby)

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 116 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 30. 9. - 101 (jedna dekáda september+október+november)

Bloky II-IX (prechodové, rohové izby typ B, prízemie)

 • ubytovanie 16. - 18. 9. - 110 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 30. 9. - 95 (jedna dekáda september+október+november)

 

Prolongovanie kariet
Platbu za prolongovanie kariet ISIC aj noISIC je potrebné uhradiť najneskôr tri dni pred prolongáciou karty.

Platobné údaje:

 • Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180
 • Číslo účtu: 7000080700/8180 (IBAN: SK40 8180 0000 0070 0008 0700)
 • Variabilý symbol: podľa typu prolongácie
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: rodné číslo študenta (10 čísiel  znak / lomítko sa medzi číslami nepíše)

Prolongačná známka ISIC 09/2016 (bez EMBASE)

 • 12
 • VS: 53121 

Prolongačná známka noISIC 09/2016 (bez EMBASE)

 • 2
 • VS: 53122 

Príplatok za EMBASE +2 (VS ostáva podľa typu karty)

 

Cenníky sú k dispozícií tu: