Priebeh rekonštrukcie bloku G

19. 8. 2015 14:18:46

Na základe podnetov od študentov a častých otázok ohľadom reálneho dátumu dokončenia rekonštrukcie bloku G na internátoch Veľký Diel, sme o vyjadrenie požiadali riaditeľku internátov VD Ing. Štefániu Kadorovú.

Rekonštrukcia bloku G na internátoch Veľký Diel je v plnom prúde a kedže sa blíži začiatok zimného semestra, začali sa množiť otázky o reálnom dátume dokončenia stavby. Na základe zmulvy, ktorú uzatvorilo vedenie Žilinskej univerzity s vysúťaženou dodávateľskou firmou Hydrotranzit, a.s. Bratislava je termín ukončenia stavebných prác určený na 31.8.2015. V utorok 18. augusta 2015 prebehla stavebná porada za účasti rektorky ŽU prof.Ing. Tatiany Čorejovej, PhD.

"Zástupcovia dodávateľskej firmy akceptovali tento termín na dokončenie stavebných prác a odovzdanie vnútorných priestorov. "

priblížila riaditeľka internátov VD Ing. Štefánia Kadorová. To či bude tento termín naozaj aj dodržaný je však otázne.

"Dodávateľská firma sa na porade vyjadrila, že stavebné práce vo vnútri sa budú snažiť ukončiť do určeného termínu."

doplnila s tým, že nevie študentom zaručiť dodržanie daného termínu.

Dokončením stavebných prác však rekonštrukcia nekončí. Bude nasledovať obhliadka a prípadné odstránenie kolaudačných nedostatkov a tiež dokončenie vnútorných priestorov do obývateľného stavu:

"Musíme do budovy doviesť a rozmiestniť nábytok do všetkých izieb, ostatné zariadenie (paplóny, vankúše, posteľnú bielizeň, hygienické skrinky, dverové prahy, nové WC komplet do všetkých izieb, kuchynské kútiky a požiarnu techniku)."

pokračovala riaditeľka internátov VD.

Vedenie UZ VD preto odporúča študentom s prideleným ubytovaním na bloku G aby uhradili ubytovanie za mesiace október a november podľa nového cenníka č. 174. (102€ za dva mesiace)

POZOR, PLATBU JE POTREBNÉ UHRADIŤ DO 31. SEPTEMBRA 2015!

Študenti sa nemusia obávať preplatenia skutočnej sumy, čo nám potvrdila aj Ing. Kadorová:

"Platba im bude započítaná od nástupu na ubytovanie. Termín ešte nie je možné určiť."

"Ak bude budova bloku G prevádzky schopná, presný dátum nástupu na ubytovanie bude ihneď oznámený na internetovej stránke www.iklub.sk"

uzavrela riaditeľka UZ VD.

Ďalšie aktuálne fotografie priebehu rekonštrukcie nájdete v našej galérií.