ZMENA PLATIEB BLOK G!

22. 8. 2015 22:17:07

AKTUALIZOVANÉ 23.8. - Termín uhradenia platby pre študentov s prideleným ubytovaním na bloku G sa posúva na 30.9.2015!

Informovala nás o tom riaditeľka UZ VD Ing. Štefánia Kadorová:

"Súhlasím, aby študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie v budove bloku G uhradili platbu za mesiace   október – november do 30.9.2015. Stavebné práce ešte stále pokračujú a momentálne nie je možné určiť presný nástup na ubytovanie do budovy bloku G. Obdobne ako v budove bloku E-F, ktorá je už po generálnej oprave a v mesiaci september nebol nástup na ubytovanie, určite v mesiaci september nebude možný nástup na ubytovanie ani v budove bloku G."

Vedenie UZ VD tiež prosí ochotných študentov o zorganizovanie brigády v záujme urýchlenia ukončenia rekonštrukcie bolku G:

"Obraciam sa s prosbou o pomoc zo strany študentov, ktorí sa ubytujú už od 16.9.2015, aby zorganizovali študentskú brigádnickú pomoc pri zariaďovaní študentských izieb v bloku G / roznos posteľnej bielizne, paplónov, vankúšov, hyg.košov a ďalšieho inventáru potrebného pre naštartovanie prevádzky v budove bloku G, prípadne pomoc pri skrášlení – vyčistení okolia budovy bloku G-H, kde sa vykonávala generálna oprava. Určite by to pomohlo urýchliť spustenie prevádzky v budove bloku G."

Keďže je takmer isté, že blok G nebude prevádzkyschopný hneď od začiatku septembra, kapacity UZ VD budú výrazne obmedzené:

"Obraciam sa s prosbou na všetkých študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v budove bloku G a majú možnosť vybaviť si dočasné ubytovanie do otvorenia prevádzky v budove bloku G, aby túto možnosť využili."

"Ďakujem všetkých študentom za trpezlivosť a porozumenie.
Pevne verím, že výsledkom veľmi náročnej  situácie, ktorá je momentálne pred nami bude podstatné skvalitnenie ubytovacích služieb práve pre Vás študentov žilinskej univerzity.
"

dodala na záver riaditeľka UZ VD.

 

AKTUALIZOVANÉ 23.8. :

Dočasné ubtovanie študentov s prideleným ubytovaním na bloku G na iných blokoch internátov VD bohužiaľ z kapacitných dôvodov nebude možné:

"Je mi ľúto ale táto možnosť  v internátoch momentálne nie je. Na ubytovanie  tiež čaká ešte v poradovníku neubytovaných cca 150 študentov."

odpovedá riaditeľka UZ VD.