Dočasné ubytovanie v RK

14. 9. 2015 13:01:44

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel ŽU ponúka možnosť dočasného poskytnutia ubytovania v detašovanom pracovisku Internát Ružomberok pre študentov počas generálnej opravy budovy bloku G a odovzdania budovy bloku G do užívania

Oznamujeme študentom, ktorí sa zapísali na štúdium ŽU na ak. rok 2015/16 a bolo im pridelené ubytovanie v bloku G v UZ Veľký Diel ŽU, že do možnosti nástupu na ubytovanie do budovy bloku G, ponúkame možnosť sa dočasne ubytovať v detašovanom pracovisku Internát Ružomberok (IKAR), Bystrická cesta 21, Ružomberok. Správkyňa internátu p. Anna Gajdošová č. t. 044/432 17 10, mail: gajdosov@uniza.sk.

Ubytovanie je možné od 23.9. 2015 v pracovných dňoch 7:00 – 14:00 hod.

 

Vybavenie internátu:

Internát je bunkového charakteru s vlastným hygienickým zariadením. Každá bunka je zložená z dvoch izieb - dvojposteľových, predsiene, hygienického zariadenia (umývadlo, sprcha, WC).

 

Platby za ubytovanie (pri nástupe na ubytovanie v hotovosti):

57€/ 1 osoba/ mesiac

1 dekáda  19€/1 osoba, 2 dekády  38€/1  osoba

 

Termín možnosti nástupu na ubytovanie do bloku G, bude včas zverejnený na www.iklub.sk

Študenti dočasne ubytovaní v Internáte v Ružomberok, budú mať možnosť odhlásiť sa  z ubytovania z Internátu  Ružomberok a prihlásiť sa ubytovanie v budove bloku G ihneď po ukončení stavebných prác v rámci generálnej opravy a odovzdania budovy bloku G do užívania. Prípadné preplatky za ubytovanie  budú zohľadnené v ďalších mesiacoch resp. vrátene na základe písomnej žiadosti na účet študenta.

Zároveň si dovolíme požiadať študentov o aktívne riešenie náhradného ubytovania počas dostavby bloku G.