Výročie Fakulty riadenia a informatiky

19. 9. 2015 12:24:01

Fakulta riadenia a informatiky si dňa 16. 9. 2015 pripomenula 25. výročie svojho založenia. Hostiteľom slávnosti bol dekan fakulty doc. Img. Emil Kršák, PhD.

Žilinská univerzita a jej Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity patria dlhodobo medzi špičkové vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Fakulta si svoju štvrťstoročnicu pripomenula na slávnostnom zasadnutí 16. septembra. Dekan fakulty Emil Kršák o. i. uviedol, že výučba na fakulte ma vysokú úroveň, o čom svedčí aj fakt, že viac ako 90% absolventov pracuje v oblasti ktorú vyštudovali, t. j. v IT sektore. Prvý zástupca primátora mesta Žilina Patrik Groma označil fakultu za jeden z dlhoročných pilierov vzdelanosti nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Československu. Taktiež ocenil veľký význam univerzity v živote Žiliny.

Okrem slávnostného stretnutia sa bude konať na fakulte viacero sprievodných podujatí. Tradičná študentská slávnosť Fričkovica bude 24. septembra od 11.00 hod. na trávnatej ploche za fakultou pri Lesoparku Chrasť. V dňoch 19. a 20. septembra sa bude konať  medzinárodná konferencia  o všetkých aspektoch softvéru.

Viac fotografií si môžete pozrieť v našej fotogalérií