Otvorenie auly DATALAN

29. 9. 2015 18:01:46

Jednou z noviniek aktuálneho akademického roka je moderná aula, ktorú univerzita zrekonštruovala s finančnou podporou spoločnosti DATALAN.

Slávnostné otvorenie auly sa uskutočnilo 29. septembra 2015 a bolo spojené s diskusiou (nielen) o moderných technológiách a ich využití v živote, do ktorej sa aktívne zapojili samotní študenti prostredníctvom špeciálnej online aplikácie. Diskusiu viedol Ján Mečiar, populárny moderátor relácie Spektrum o najnovších poznatkoch vedy a absolvent Žilinskej univerzity v Žiline. Inšpiráciu, ako môže špičkové technologické zázemie priblížiť študentov k zaujímavým pracovným príležitostiam, priniesol exkluzívny hosť, expert fyzikálneho laboratória CERN Daniel Valúch. Iný pohľad do sveta technológií účastníkom prezentoval známy slovenský cyklista Filip Polc. Otvorenie auly svojou prítomnosťou podporil aj generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák.

„Na to, aby mohla škola vstúpiť do 21.storočia ako moderná inštitúcia, potrebuje aj moderné vybavenie a tiež pochopenie zásady - učme deti ich prostriedkami.“

Tými sú dnes jednoznačne smartfóny, tablety a mobilné aplikácie, a do budúcnosti už treba počítať nielen napr. s bezpečnou wi-fi, sprístupnením dát a informácií na jeden klik či rýchlou online komunikáciou v reálnom čase, ale aj s implementáciou nositeľných technológií do procesu výučby.

„Naša najväčšia aula s kapacitou 266 miest prešla počas letných mesiacov kompletnou rekonštrukciou, vymenil sa celý interiér, prezentačná technika aj ozvučenie. Výrazne sa zlepšila akustika.  Veríme, že sa v zmodernizovanom priestore budú naši študenti aj pedagógovia cítiť príjemne. Aula ponesie meno spoločnosti DATALAN, ktorá sa podieľala na jej rekonštrukcii.“

uviedla Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity.

Fotogaléria z otvorenia auly DATALAN.