Platba za internát - aktualizované

5. 8. 2016 15:49:16

Čo tak odľahčiť svoje peňaženky platbou za internát? :D Požadovanú sumu musí byť pripísaná na účet internátov najneskôr do do 31.8.2016!!!

Nový akademický rok sa čoskoro začne. Predtým než nastúpime do školy je však ešte potrebné nezabudnúť prevetrať bankové konto pri platbe za ubytovanie. :P Aby sme Vám túto starosť aspoň trošku uľahčili prikladáme všetky potrebné informácie. 

 

Platba musí byť pripísaná na účet najneskôr 31. augusta 2015. Vzhľadom na zdĺhavý proces bankového prevodu, je najrozumnejšie uhradiť platbu bezhotovostne (nie poštovou poukážkou!)najneskôr v stredu 24. augusta 2016!

Suma sa líši vzhľadom na internát, blok kde máte pridelené ubytovanie a dátum ubytovania.

Internát VD
Ubytovať sa je možné v termínoch:

 • 19. - 20. 9. 2016 od 7:00 do 14:00 
 • 21. - 23. 9. 2016 od 7:00 do 14:00

Platobné údaje:

 • Peňažný ústav: Štátna pokladnica 8180
  Číslo účtu: SK45 8180 0000 0070 0028 2855
  Variabilný symbol: 01593
  Konštantný symbol: 0308
  Špecifický symbol: rodné číslo študenta (10 čísiel  znak / lomítko sa medzi číslami nepíše)

  SWIFT kód: SPSRSKBA

  IBAN: SK45 8180 0000 0070 0028 2855

 

Bloky A-D (trojposteľová izba)

 • ubytovanie 19. - 20. 9. - 110 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 23. 9. - 96 (jedna dekáda september+október+november)

Bloky A-D (dvojposteľová izba)

 • ubytovanie 19. - 20. 9. - 118 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 23. 9. - 103 (jedna dekáda september+október+november)

Bloky E,F,G

 • ubytovanie 19. - 20. 9. - 136 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 23. 9. - 119 (jedna dekáda september+október+november)

Blok H

 • ubytovanie 19. - 20. 9. - 124 (dve dekády september+október+november)
 • ubytovanie 21. - 23. 9. - 108 (jedna dekáda september+október+november)

Internát Hliny
Ubytovať sa je možné v termínoch:

 • 19. - 20. 9. 2016

Platobné údaje:

 • Peňažný ústav:            Štátna pokladnica : 8180
  Variabilý symbol:         150 001
  Konštantný symbol:    0308
  Špecifický symbol:      rodné číslo študenta 
                                          (10 čísiel  znak / lomítko sa medzi číslami nepíše)

  IBAN:      SK 6781 8000 0000 7000 28 28 47   ( číslo účtu )
  SWiFT:   SPSRSKBA

 

       Blok X:

 • Nástup 19.9.2016 - 122€
 • Nástup 20.9.2016 - 107

        Bloky II-IX( bežné izby):

 • Nástup 19.9.2016 - 116€
 • Nástup 20.9.2016 - 101

​Na bloku III je čiastka za ubytovanie jednotná pre všetky izby na bloku.

      Bloky II až IX( prechodové, rohové izby typ B, prízemie):

 • Nástup 19.9.2016 - 110€
 • Nástup 20.9.2016 - 95€